Koyuncu, R. (2015). Vakf-İbtidânın Ayetlerin Anlaşılmasındaki Rolü. Marife, 15(1), 163-187. https://doi.org/10.33420/marife.437071