Yalçın, M. F. (2015). Bahrî Memlûkler Döneminde Reîsületibbâlık (648-784/1250-1382). Marife, 15(2), 283-296. https://doi.org/10.33420/marife.437036