Erdoğan, İrfan. (2015). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi. Marife, 15(2), 321-342. https://doi.org/10.33420/marife.437034