Yalçın, M. F. (2015). Memlükler’in İkinci Döneminde Dımaşk Şehri (784/1382–922/1516). Marife, 15(2), 433-436. https://doi.org/10.33420/marife.437044