Coşkun, İbrahim. (2016). Seyfeddin El-Âmidî’nin Allah Tasavvuru. Marife, 16(1), 19-34. https://doi.org/10.33420/marife.436717