Bilecik, S. (2016). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatının Din Okuryazarlığı Açısından İncelenmesi. Marife, 16(1), 35-58. https://doi.org/10.33420/marife.436709