Yaşar, N. (2016). Taberî’nin Kıraatlere Bakışı. Marife, 16(1), 59-85. https://doi.org/10.33420/marife.436713