Uluç, T. (2016). Kutbuddîn Şîrâzî’nin İşrâkîliğin Anlaşılması ve Dönüşmesindeki Rolü. Marife, 16(2), 205-235. https://doi.org/10.33420/marife.436282