Ulupınar, H. (2017). İlk Dönem Melâmetî Şeyhlerinden Hamdûn Kassâr’ın Tasavvuf Anlayışı. Marife, 17(1), 67-80. https://doi.org/10.33420/marife.591728