Engin, S. (2017). Osmanlı Dönemi Medreselerinde Hadis Eğitimine Entelektüel Bir Katkı: Şerh ve Hâşiye Yazıcılığı. Marife, 17(2), 257-269. https://doi.org/10.33420/marife.373229