Günel, M. E. (2017). Mu’tezile Ekolünün İhbât ve Tekfîr Görüşlerine Eleştirel Bir Yaklaşım. Marife, 17(2), 271-285. https://doi.org/10.33420/marife.337146