Şener, H. (2018). Felsefî ve Tasavvufî Açıdan Harakânî’de Bilgi Problemi. Marife, 18(1), 77-99. https://doi.org/10.33420/marife.366736