Çakmak, S. (2018). Hanefî Mezhebinde Delil-Hüküm İlişkisi Bağlamında Tenzîhen-Tahrîmen Mekruh Ayrımı. Marife, 18(1), 101-121. https://doi.org/10.33420/marife.338043