Gökdemir, A. (2018). Kıraat Eğitiminde Ali b. Süleyman el-Mansûrî Öncesi Mısır Tarikinin Arka Planı: Biyografik Bir İnceleme. Marife, 18(1), 177-192. https://doi.org/10.33420/marife.403018