Dilek, U. B. (2018). İslâm Hukuku Açısından Genel İşlem Koşulları İçeren Akitler: İz’ân Akitleri (Türk Borçlar Kanunu Bağlamında). Marife, 18(1), 231-257. https://doi.org/10.33420/marife.378620