Ölmez, M. (2018). Şer’î Nasslarda Lügavî Yorumlamadan Kaynaklanabilecek Hataların Engellenmesinde Hadislerin Rolü - Serika Ayeti Örneği. Marife, 18(1), 259-278. https://doi.org/10.33420/marife.415014