Baysa, H. (2018). Necis Şeylerin Faydalanılabilirlik Bağlamında Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi. Marife, 18(2), 329-352. Geliş tarihi gönderen https://www.marife.org/marife/article/view/808