Baysa, H. (2018). Necis Şeylerin Faydalanılabilirlik Bağlamında Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi. Marife, 18(2), 329-352. https://doi.org/10.33420/marife.429802