Narol, S. (2018). Yaratılış ile İlgili Ayetlerin Yorumunda Kelami Paradigmanın Etkisi (Kâdî Abdülcebbâr Özelinde). Marife, 18(2), 353-368. https://doi.org/10.33420/marife.467965