Yılmaz, F. M. (2018). Buhârî’nin Kitâbü’l-Îmân’ı Üzerine Hanefî Bakış Açısı -Bedrüddîn el-Aynî Örneği-. Marife, 18(2), 401-437. Geliş tarihi gönderen https://www.marife.org/marife/article/view/812