Kutluay, İbrahim. (2018). Kadına Şiddeti Meşrûlaştırdığına Delil Olarak Kullanılan Bazı Âyet ve Hadislerin Değerlendirilmesi. Marife, 18(2), 439-467. https://doi.org/10.33420/marife.434701