Samar, M. (2018). İslam Borçlar Hukukunda Akitlere Etkisi Bakımından Takyîdî Şartlar. Marife, 18(2), 501-526. https://doi.org/10.33420/marife.460423