Samar, M. (2018). İslam Borçlar Hukukunda Akitlere Etkisi Bakımından Takyîdî Şartlar. Marife, 18(2), 501-526. Geliş tarihi gönderen https://www.marife.org/marife/article/view/815