Oruç, A. B. (2018). Ayetler Bağlamında Âlemin Yaratılışındaki Denge. Marife, 18(2), 527-549. https://doi.org/10.33420/marife.464495