Erkol, A. (2018). İslam Kozmoloji Öğretisinde Allah - Tabiat ve İnsan İlişkisi Bağlamında Doğa ve Doğanın Korunması. Marife, 18(2), 571-587. https://doi.org/10.33420/marife.471327