Erkol, A. (2018). İslam Kozmoloji Öğretisinde Allah - Tabiat ve İnsan İlişkisi Bağlamında Doğa ve Doğanın Korunması. Marife, 18(2), 571-587. Geliş tarihi gönderen https://www.marife.org/marife/article/view/818