Küçük, A. (2018). Medeniyet Tasavvurunun Unsurları ve Dinamikleri (Kur’ân Verileri Işığında Bir İnceleme). Marife, 18(2), 589-604. https://doi.org/10.33420/marife.469033