Küçük, A. (2018). Medeniyet Tasavvurunun Unsurları ve Dinamikleri (Kur’ân Verileri Işığında Bir İnceleme). Marife, 18(2), 589-604. Geliş tarihi gönderen https://www.marife.org/marife/article/view/819