Kahraman, H. (2019). Fâil-i Muhtâr Tanrı Anlayışını Ortaya Koymada Bir Argüman Olarak Cevher-Ârâz Teorisi: Cüveynî Örneği. Marife, 19(1), 9-22. https://doi.org/10.33420/marife.519351