Çakır, M. (2019). Yatırım Vekâleti Uygulamalarında Kârın Tazmini Problemi. Marife, 19(1), 23-44. https://doi.org/10.33420/marife.516459