Saylan, N. (2019). Vakf/Vasl Halinde “Yâ” Harfinin İsbâtı Veya Hazfi Üzerine Bir İnceleme. Marife, 19(1), 45-66. https://doi.org/10.33420/marife.551063