Gökdemir, A. (2019). Osmanlı Kıraat Eğitiminde Şâz Kıraatler ve Yûsuf Efendizâde’nin Konuya Dair Tepkisi. Marife, 19(1), 67-81. https://doi.org/10.33420/marife.553572