Bakkal, M. C. (2019). Mâtürîdî’ye Göre Kur’ân-ı Kerîm’de Yeminler. Marife, 19(1), 83-107. https://doi.org/10.33420/marife.553303