İder, S. (2019). Yetişkinlerde Mahremiyet Algısının Kaynağına İlişkin Nitel Bir Araştırma. Marife, 19(1), 109-122. https://doi.org/10.33420/marife.534191