Ümütli, M. (2019). Hanefî Usul Düşüncesinde Emrin Veya Me’mûr Bihin Kaydı Olarak Vakitler (Vakit Teorisinin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme). Marife, 19(1), 123-139. https://doi.org/10.33420/marife.554090