Liv, C. (2019). Maksadın Akde Tesiri Bağlamında Outsourcıng (Dış Kaynak Temini) Uygulamalarının Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi. Marife, 19(1), 141-158. https://doi.org/10.33420/marife.544000