Taşkın, K. (2019). Hudeybiye Seferi ve Hz. Ömer’in Bey‘atü’r-Rıdvan Ağacını Kestirme Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme. Marife, 19(1), 159-182. https://doi.org/10.33420/marife.551074