Algur, H. (2019). Sâmiha Ayverdi Romanlarının Değer Eğitimi Açısından İncelenmesi. Marife, 19(1), 183-208. https://doi.org/10.33420/marife.518743