Öztürk, M. (2019). Iraklı Öykücülerden ʻAlî es-Sibâî’nin “Suyûfun Ḫaşebiyyetun” Adlı Öyküsü. Marife, 19(1), 225-248. https://doi.org/10.33420/marife.551187