Çanakcı, A. A. (2019). İmam Hatip Okullarının Niteliği, Problemleri ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 13-14 Mayıs 2017, Balıkesir. Marife, 19(1), 273-279. https://doi.org/10.33420/marife.531816