Şahin, S. (2019). Mâlikî Mezhebinde Hastalık ve Kusur Sebebiyle Yargısal Boşanma (Tefrîk). Marife, 19(2), 357-372. https://doi.org/10.33420/marife.546693