Kaya, M. (2019). Kur’an Meallerinde Şaz Yorumların Varlığı ve Öznellik Problemi -Mustafa Öztürk’ün Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri’si Örneği-. Marife, 19(2), 441-472. https://doi.org/10.33420/marife.600162