Ahmedoğlu, S. A., & Altıntaş, R. (2019). Molla Câmî’nin Î’tikâd-Nâme’sinin Ulûhiyet Bahsi Üzerine İnceleme. Marife, 19(2), 473-489. https://doi.org/10.33420/marife.604486