Karadağ, B. (2019). Hanefî Fıkıh Kaynaklarında Hükme Delalet Etmesi Açısından Hz. Peygamber’in Dini Nitelikli Bir Fiile Devamı (Muvazâbe). Marife, 19(2), 553-569. https://doi.org/10.33420/marife.621624