BÜYÜK, E. (2020). Safedî’nin Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri Yöntemine Yaklaşımı. Marife, 20(1), 39-63. https://doi.org/10.33420/marife.715801