KÖSE, M. (2020). Bir Kimlik Soruşturması: Mutezile Hümanist miydi?. Marife, 20(1), 167-194. https://doi.org/10.33420/marife.703190