KAYA İ̇rfan. (2020). Post-Kolonyal Teori Açısından Batı Düşüncesinde Dikotomileşme: Klasik Modernleşme Kuramında Seküler-Dinî Ayrımı. Marife, 20(1), 241-261. https://doi.org/10.33420/marife.675959