DURMAZ, O. (2020). Faiz ve Ribâ Ayrımına Dayalı Çağdaş Tartışmalar: Fazlurrahman Örneği. Marife, 20(1), 293-305. https://doi.org/10.33420/marife.760428