Gençdoğan, A. (2020). Kelâmda Sünnet’in Kaynaklık Değeri -Cüveynî ve Gazzâlî’nin Haber Anlayışları Bağlamında-. Marife, 20(2), 725-742. https://doi.org/10.33420/marife.797574