Yaşar, M. A. (2020). Fukahâ Metodunda İstihsân Kavramının Gelişiminde Cessâs’ın Rolü. Marife, 20(2), 823-848. https://doi.org/10.33420/marife.796367