Pekparlatır, S. (2020). Sudanlı Yazar Et-Tayyib Sâlih’in Hafnetu Temr Adlı Kısa Öyküsünün Teknik ve Tematik İncelemesi. Marife, 20(2), 415-438. https://doi.org/10.33420/marife.770590