Aslan, Nasi, ve Mustafa Şeref Aydın. 2021. “Zâhir Ve Bâtın Bağlamında Tevilin Sınırları/Fıkıh Tasavvuf İlişkisi -Taharet Örneği-”. Marife 21 (1), 381 - 407. https://doi.org/10.33420/marife.917030.