Ağırkaya, Güven. 2021. “Modern Çağın Yitik Bir Değeri: Sekînet (Kur’an Merkezli Semantik Bir Analiz)”. Marife 21 (1), 151 -78. https://doi.org/10.33420/marife.915226.