Tığlıoğlu, Mehmed Zahid. 2021. “Tekfir, Teşbih Ve Tecsim Bağlamında Selefî- Vahhabî Söylemin Çıkmazları”. Marife 21 (1), 205 -29. https://doi.org/10.33420/marife.883987.